Yu Yi
Yu Yi
YU YI
Large Yu Yi pendant in 18K rose gold with diamonds
YY-010-OPD-RGD
USD9,480
Contact Us
WITHIN THIS CATEGORY
collection title
Large Yu Yi pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Medium Yu Yi pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Small Yu Yi pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Grande Wulu pendant in platinum with diamonds
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Cannes Wulu pendant in 18K rose gold with pave diamonds
DETAILS
×
collection title
Large Wulu pendant in 18K white gold with pave diamonds
DETAILS
×
collection title
Large Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Medium Wulu pendant 18K white gold with pave diamonds
DETAILS
×
collection title
Medium Wulu pendant in 18K rose gold with pave diamonds
DETAILS
×
collection title
Wulu pendant in 18K white gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds and red agate
DETAILS
×
collection title
Wulu pendant in 18K white gold with diamonds and denim
DETAILS
×
collection title
Wulu pendant in 18K white gold with diamonds and onyx
DETAILS
×
collection title
Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds and red agate
DETAILS
×
collection title
Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds and jade
DETAILS
×
collection title
Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds and mother of pearl
DETAILS
×
collection title
Small Wulu pendant in 18K white gold with pave diamonds
DETAILS
×
collection title
Small Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Small Wulu pendant in 18K white gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Small Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Small Wulu pendant in 18K white gold with diamonds and onyx
DETAILS
×
collection title
Small Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds and red agate
DETAILS
×
collection title
Small Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds and jade
DETAILS
×
collection title
Small Wulu pendant in 18K rose gold with diamonds and mother of pearl
DETAILS
×
collection title
Large Classic Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds and black diamonds
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Large Je t'aime Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds, black diamonds and rubies
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
45mm Je t'aime Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds, black diamonds and a ruby
DETAILS
×
collection title
Medium Je t'aime Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds, black diamonds and rubies
DETAILS
×
collection title
Medium Bo Bo pendant in 18K white gold with full pave diamonds
DETAILS
×
collection title
Small Je t'aime Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds, black diamonds and rubies
DETAILS
×
collection title
Small Bo Bo pendant in 18K white gold with pave diamonds
DETAILS
×
collection title
Large Paris Bo Bo in 18K white gold with diamonds, rubies, and blue saphires
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Large Neko Bo Bo in 18K white gold with diamonds
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Large Guimi Bo Bo pendant in 18K white and rose gold with diamonds and rubies
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Large Monkey King Bo Bo pendant in 18K white gold with pave diamonds and rubies
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Super Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds, black diamonds, yellow sapphires, blue sapphires and rubies
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Kung Fu Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds, black diamonds and rubies
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Classic JumBoBo pendant in 18K white gold with diamonds and black diamonds
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Large Rocka Bo Bo in 18K white gold with pave diamonds and black diamonds
DETAILS
×
collection title
Je t'aime JumBoBo pendant in 18K white gold with diamonds, black diamonds and rubies
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Large Snowboard Bo Bo in 18K white gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Large Ski Bo Bo in 18K white gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Large Hip Bo Bo pendant in 18K white & rose gold with diamonds, black diamonds
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Large Mermaid Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds and pink sapphires
DETAILS
×
collection title
Snowy JumBo Bo pendant in 18K white gold with pave diamonds and a heart-shape diamond
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Medium Niu Bo Bo pendant in 18K white gold set with diamonds, black diamonds, and pink sapphires
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Bo Bo Mouse pendant in 18K white gold and rose gold with diamonds and black diamonds
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Flying Pig Bo Bo pendant in 18K white gold set with diamonds and black diamonds
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Medium Rocka Bo Bo in 18K white gold with pave diamonds and rubies
DETAILS
×
collection title
Medium Mermaid Bo Bo pendant in 18K white gold with pave diamond and blue sapphires
DETAILS
×
collection title
High Fashion Classic Bo Bo Casino Set with 4 outfits in 18K white gold with diamonds, black diamonds and rubies
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
High Fashion Classic Bo Bo pendant in 18K white gold with diamonds and black diamonds
DETAILS
×
collection title
High Fashion Bo Bo "Heart" outfit in 18K white gold with diamonds and rubies
(Pendant and outfit are sold separately)
DETAILS
×
collection title
High Fashion Bo Bo "Dress" outfit in 18K white gold with diamonds and blue sapphires
(Pendant and outfit are sold separately)
DETAILS
×
collection title
High Fashion Bo Bo "Snow" skiing outfit in 18K white gold with diamonds and rubies
(Pendant and outfit are sold separately)
DETAILS
×
collection title
High Fashion Bo Bo "Diamond" outfit in 18K white gold with diamonds and black diamonds
(Pendant and outfit are sold separately)
DETAILS
×
collection title
High Fashion Bo Bo "Leopard" outfit in 18K white gold with diamonds, black diamonds and pink sapphires
(Pendant and outfit are sold separately)
DETAILS
×
collection title
High Fashion Bo Bo "Jacket" skiing outfit in 18K white gold with diamonds, black diamonds and rubies
(Pendant and outfit are sold separately)
DETAILS
×
collection title
Large Yu Yi pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Medium Yu Yi pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Small Yu Yi pendant in 18K rose gold with diamonds
DETAILS
×
collection title
Grande Qin Qin pendant in 18K white gold with diamonds and rubies
(Limited Edition)
DETAILS
×
collection title
Medium Qin Qin pendant in 18K white gold with diamonds and rubies
DETAILS
×
collection title
Small Je t'aime Qin Qin pendant in 18K white gold with diamonds and rubies
DETAILS
×
collection title
Small Je t'aime Qin Qin pendant in 18K white gold with diamonds, pink sapphires and rubies
DETAILS
×
collection title
Small Qin Qin pendant in 18K rose gold with diamonds & black onyx
DETAILS
×
collection title
Small Qin Qin pendant in 18K rose gold with diamonds & white agate
DETAILS
×
collection title
Small Qin Qin pendant in 18K rose gold with diamonds & turquoise
DETAILS
×
collection title
Small Qin Qin pendant in 18K rose gold with diamonds & white agate
DETAILS
×
collection title
Xi Xi pendant in 18K rose gold set with diamonds, black diamonds, rubies and onyx
DETAILS
×
collection title
Large Xi Xi pendant in 18K rose gold with black diamonds and onyx
DETAILS
×
collection title
Large Xi Xi pendant in 18K rose gold with diamonds, pink sapphires and onyx
DETAILS
×
collection title
Large Xi Xi pendant in 18K white gold with pave diamonds, rubies and onyx
DETAILS
×
collection title
Large Xi Xi pendant in 18K rose gold with diamonds, rubies and onyx
DETAILS
×
collection title
Medium Xi Xi pendant in 18K rose gold with diamonds, rubies and onyx
DETAILS
×
collection title
Medium Xi Xi pendant in 18K rose gold with diamonds, pink sapphires and onyx
DETAILS
×
collection title
Medium Xi Xi pendant in 18K white gold with pave diamonds, rubies and onyx
DETAILS
×
collection title
Small Xi Xi pendant in 18K rose gold with diamonds, rubies, red agate and onyx
DETAILS
×
collection title
Small Xi Xi pendant in 18K rose gold with diamonds and onyx
DETAILS
×
collection title
Small Xi Xi pendant in 18K white gold with diamonds and onyx
DETAILS
×
collection title
Couture Xi Xi pendant in 18K white gold with pave diamonds, jadeites, rubies and onyx
DETAILS
×
collection title
Xi Xi pendant in 18K white gold with diamonds, rubies and onyx
(Limited Edition)
DETAILS
×